Rekrutacja

 

Rekrutacja

Zarządzenie Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2024 r. – PDF do pobrania (nowa karta)

1. Regulamin rekrutacji – docx do pobrania (nowa karta)

2. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – docx do pobrania (nowa karta)

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

WYMAGANE DOKUMENTY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

1. Deklaracja dla dziecka, które będzie kontynuować naukę w oddziale przedszkolnym – .docx do pobrania (nowa karta)

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – .docx do pobrania (nowa karta)

3. Potwierdzenie woli zapisu – .docx do pobrania (nowa karta)

4. Klauzula informacyjna – PDF do pobrania (nowa karta)

 

KLASA PIERWSZA

WYMAGANE DOKUMENTY DO KLASY PIERWSZEJ:

1. Zgłoszenie dziecka do klasy I, zamieszkałego w obwodzie szkoły – .docx do pobrania (nowa karta)

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I, zamieszkałego poza obwodem szkoły – .docx do pobrania (nowa karta)

3. Klauzula informacyjna – PDF do pobrania (nowa karta)

 

OŚWIADCZENIA:

  1. Oświadczenie jednego rodzica pracującego – .docx do pobrania (nowa karta)
  2. Oświadczenie o korzystaniu przez dziecko z opieki przedszkolnej lub innej formy wych. przedszk. – .docx do pobrania (nowa karta)
  3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – .docx do pobrania (nowa karta)
  4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – .docx do pobrania (nowa karta)
  5. Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata – .docx do pobrania (nowa karta)
  6. Oświadczenie rodziców obojga pracujących – .docx do pobrania (nowa karta)