Nauczyciele

Nauczany przedmiot

Wychowanie przedszkolne

Nauczyciel

mgr Gabriela Cieślikowska

mgr Anna Kuc

mgr Jadwiga Bartnik

mgr Bożena Pryga

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Paulina Mik
mgr Bożena Pryga
mgr Małgorzata Sarnecka-Gawin

Język polski

mgr Ilona Kędzior
mgr Ewelina Padło-Śliwa

Język angielski

mgr Sabina Lechowicz
mgr Sylwia Michalska

Język niemiecki

mgr Patrycja Marszałek

Historia

mgr Marek Siedlik

Muzyka

mgr Katarzyna Sroka

Plastyka

mgr Katarzyna Sroka

Technika

mgr Katarzyna Sroka

Matematyka

mgr Marta Boryczka
mgr Maria Pochroń

Informatyka

mgr Marta Boryczka
mgr Barbara Gawlik

Przyroda

mgr Jadwiga Bartnik

Biologia

mgr Marta Kuciewicz-Lubera

Fizyka

mgr Wojciech Kryczka

Chemia

mgr Barbara Gawlik

Geografia

mgr Marek Siedlik

Wiedza o społeczeństwie

mgr Marek Siedlik

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marek Siedlik

Wychowanie fizyczne

mgr Jadwiga Bartnik

Religia

Ks. mgr Piotr Gawełda
Ks. mgr Ireneusz Paluch

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Agata Turek

Doradztwo zawodowe

mgr Jerzy Kłusek

Logopedia

mgr Katarzyna Sroka

Świetlica

mgr Dorota Seremet
mgr Patrycja Marszałek
mgr Sylwia Michalska

Pedagog szkolny

mgr Agnieszka Mazur

Pedagog specjalny

mgr Sabina Lechowicz

Biblioteka

mgr Ewelina Padło-Śliwa

mgr Janina Ludwa

Psycholog

mgr Paulina Leśniak

Nauczyciel wspomagający

mgr Jowita Czekańska