Poznaj Polskę

Uczniowie wraz z nauczycielami co roku wyjeżdżają na wycieczki szkolne dofinansowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. W programie wyjazdów znajdują się  punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej.

Celem programu „Poznaj Polskę” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Inicjatywa pozwala na praktyczne zdobywanie wiedzy – odkrywanie śladów historii, eksperymentowanie.