Śpiewająca Polska

Śpiewająca Polska

W roku 2007 r. w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce rozpoczął działalność szkolny chór, który początkowo miał za zadanie ubogacać uroczystości przy akademiach szkolnych i innych uroczystościach. Inicjatorką powstania chóru była pracująca w tej szkole od 2006 r. nauczycielka muzyki Katarzyna Sroka, która rok wcześniej rozpoczęła pracę w tej szkole.

W 2007 roku szkolny chór przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Chórów „Śpiewająca Polska”.

Chór rok po roku piął się w kategorii chórów szkolnych początkowo otrzymując na festiwalach wyróżnienia, potem kolejno trzecie, drugie miejsca. W 2011 r.  chór uzyskał swój największy sukces zdobywając Grand Prix na Przeglądzie Małopolskich Chórów Szkolnych w Jordanowie.

Nagrodą za wygranie festiwalu w Jordanowie był udział w nagraniu Koncertu Kolęd w Kościele Mariackim, który został wyemitowany w wigilię Bożego Narodzenia w Telewizji Polskiej. Dla dzieci była to niesamowita przygoda spotkania z profesjonalnymi muzykami i chórami z całej Polski, a dla gminy promocja i olbrzymia satysfakcja. Dzieci miały okazję poznać znanych z telewizji aktorów np. Małgorzatę Kożuchowską czy Anne Czartoryską . Kolejne lata to udział w różnych przedsięwzięciach muzycznych takich jak przedstawienia muzyczne z okazji 20 i 25-lecia nadania imienia szkole w Rudce, koncerty kolęd czy udział w przeglądach i festiwalach.

W 2013 chór otrzymał II nagrodę w VII Przeglądzie Małopolskich Chórów Szkolnych w Tarnowie. W maju 2014 r. chór Angel Voice uzyskał tytuł Laureata w Festiwalu Artystycznego „Pod szczęśliwą gwiazdą” w Tarnowie.

W zajęciach chóralnych w szkole biorą udział dzieci w przedziale wiekowym 10-13 lat. Obecnie w zajęciach bierze udział 25 dzieci, co stanowi trzy czwarte uczniów klas III-VI. Dzięki ministerialnemu projektowi „Śpiewająca Polska”, w którym dzieci z Rudki, Komorowa i Bobrownik Małych biorą udział od początku jego istnienia niewątpliwie jakość chóru zdecydowanie wzrosła. Dzieci pracują po cztery godziny tygodniowo, Podczas zajęć uczniowie kształtują swój głos i umiejętność posługiwania się nim. Zdobywają podstawowe wiadomości w zakresie śpiewu, poszerzają wiadomości o muzyce i znajomości zapisu muzycznego. Dzięki tym zajęciom uczniowie kształtują słuch muzyczny oraz rozwijają możliwość intonacyjno- emisyjną, a przynajmniej dwa razy w roku mają okazję skonfrontować się z rówieśnikami z całej Małopolski. Na tym projekcie korzysta również Dyrygentka chóru, która raz miesiącu bierze udział w szkoleniach dla dyrygentów. Bardzo ważna w działalności chóru jest przychylność ze strony Rady Gminy i Wójta Wiesława Rajskiego.

W ciągu siedmiu lat wielokrotne prośby o dofinansowanie działalności chóru, poprzez współfinansowanie ministerialnego projektu, czy pomoc w zorganizowaniu transportu nigdy nie zostały bez pozytywnej odpowiedzi. Jest to szczególnie wymowne w czasach kryzysu i oszczędności jakich szukają samorządy. W ciągu siedmiu lat działalności chóru przewinęło się przez niego ponad sto dzieci, które po zakończeniu szkoły podstawowej w znakomitej większości dalej biorą udział w akademiach zasilając szeregi chóru gimnazjum w Wierzchosławicach.

Największą bolączką chóru jest to, że co roku odchodzą z niego najlepiej przygotowane dzieci. Po trzech czasem czterech lat śpiewania mają już taką łatwość i pewność tego co robią. Niezwykle istotne jest to, że dzieci widzą ile pracy kosztuje dobre przygotowanie się do koncertu i mogą czuć olbrzymią radość i satysfakcję, z tego co udało im się osiągnąć. Szkoła w tym przypadku pełni olbrzymią rolę pedagogizującą czyli jest przewodnikiem w tym wypadku po świecie muzyki. Uczniowie biorący udział w zajęciach uczą się, jak ważna jest grupa, współdziałanie i wzajemna odpowiedzialność. Cechy te nabyte na próbach wokalnych będą miały niewymierne korzyści w ich dorosłej niekoniecznie muzycznej przyszłości.

 

Śpiewająca Polska – PDF do pobrania (nowa karta)