Chcę i mogę więcej

 

Chcę i mogę więcej

 

Od października 2010 r. do marca 2011 r. w naszej szkole realizowany był projekt pt: „Chcę i
mogę więcej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt ten został przygotowany przez lokalne Stowarzyszenie
„Nowe Przestrzenie”. Jako jeden z celów swej działalności wybrała rozwój edukacji na
terenie wiejskim. Realizując ten zaszczytny cel nasi uczniowie wzięli udział w następujących zajęciach:

Zajęcia z logopedii – prowadzone indywidualnie z 16 dziećmi,
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – prowadzone w trzech grupach dla 30 dzieci,
Zajęcia z języka angielskiego – prowadzone w dwóch grupach dla 20 dzieci,
Zajęcia muzyczne – prowadzone w grupie 29 osobowej.
Projektem objęto 65 uczniów, co stanowi 50% wszystkich uczniów szkoły.

Program zajęć z logopedii był dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników zdiagnozowanych przez logopedę. Na zajęciach niwelowano zaburzenia, ćwiczono wywoływanie głosek, kształtowano mowę ciągłą. Zajęcia były prowadzone przez panie: Lidię Maj-Stepek i Dorotę Stono.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej były prowadzone w formie zabawowej oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalistycznych ukierunkowanych na konkretną wadę. Na potrzeby prowadzenia zajęć zakupiono niezbędne przyrządy do ćwiczeń. Zajęcia prowadziła pani Krystyna Dziaduła.

Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie rozwijali umiejętność swobodnej wypowiedzi w mowie i piśmie oraz podnosili sprawność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Wszyscy uczestnicy otrzymali na własność materiały edukacyjne: podręcznik, słownik, notatnik i długopis. Zajęcia prowadziła pani Magdalena Borszowska.

Na zajęciach muzycznych dzieci kształciły głos i słuch muzyczny, umiejętność posługiwania się nim oraz rozwijały wrażliwość intonacyjno-emisyjną. Dzieci również poszerzały znajomość zapisu nutowego i uczyły się grać na flecie prostym. Na potrzeby realizacji tych zajęć zakupiono keyboard oraz dla każdego uczestnika flet prosty. Uatrakcyjnieniem zajęć był wyjazd do filharmonii w Rzeszowie na spektakl muzyczny. Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Sroka.

 

Chcę i  mogę więcej – PDF do pobrania (nowa karta)