Dyrektor

Dyrektor Szkoły

 

mgr Maria Pochroń

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 1100  do 1200.

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 1330 do 1430

W sprawach pilnych, każdego dnia po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

(tel. 14 6797 247)