Szkolny Klub Sportowy

W naszej szkole realizujemy Program Szkolny Klub Sportowy. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się nie tylko na dzieciach i młodzieży o większej sprawności fizycznej ale i o tej mniejszej, rzadziej podejmującej aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej.

W ramach programu prowadzone są systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki siatkowej.

Zajęcia odbywają się w 60 minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach.