mLegitymacje

mLegitymacje

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

 mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej i jest częścią aplikacji mObywatel.

Dzięki mLegitymacji uczeń może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły, a także skorzystać z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  • złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji,
  • przesłać zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, jako załącznik na adres sprudka@wierzchoslawice.pl lub poprzez Witrynę rodzica/ucznia w dzienniku elektronicznym;
  • pobrać Aplikację mObywatel oraz potwierdzić jej regulamin.
  • po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu. 

Do pobrania:

Wniosek – PDF do pobrania (nowa karta)

Regulamin mLegitymacji – PDF do pobrania (nowa karta)