Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

I okres trwa od 4 września 2023 r. do 21 stycznia 2024 r.
(90 dni nauki – 18 tygodni nauki)
Inauguracja roku szkolnego 4 września 2023 r. (poniedziałek)
Dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (D)*

2 i 3 listopada 2023 r. (czwartek i piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Zakończenie I okresu 21 stycznia 2024 r.
II okres trwa od 22 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.
(86 dni nauki – 17,20 tygodni nauki)
Ferie zimowe 12 lutego – 25 lutego 2024 r
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r
Dzień wolny dla uczniów od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (D)*  2 maja 2024 r. (czwartek)
Egzamin ósmoklasisty (D)* 14 – 16 maja 2024 r.
(wtorek, środa, czwartek) 
Dzień wolny dla uczniów od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (D)* 31 maja 2024 r. (piątek)
Dzień wolny dla uczniów od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (D)*  14 czerwca 2024 r. (piątek)
   
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2024 r. (piątek)
*D – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tzw. „dyrektorskie” ustalane będą po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego (maksymalnie – 8 dni) i ogłoszone dla nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września 2022 r. na stronie internetowej szkoły

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 – PDF do pobrania (nowe okno)