Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła jest beneficjentem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021- 2025 i uzyskała rządowe wsparcie finansowe przeznaczone na zakup książek dla dzieci w wieku 3-6  do oddziału przedszkolnego oraz nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania w ramach bieżącej edycji kontynuują sprawdzone metody popularyzacji czytania takie jak zakup nowości książkowych, czy poprawa infrastruktury bibliotecznej.