Obiady

Obiady w szkolnej stołówce

 

Płatności za obiady należy dokonywać z dołu tzn. za poprzedni miesiąc, do dnia 10. następnego miesiąca na konto bankowe

nr 90 85910007 1300 0296 6713 0004

Informacja o wysokości zapłaty będzie przesyłana po zakończonym miesiącu każdemu rodzicowi za pomocą dziennika elektronicznego.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godz. 8.00 danego dnia do sekretariatu szkoły telefonicznie lub mailowo, aby opłata za obiad nie została naliczona.

Cennik obiadów:

  • dla dzieci z oddziału przedszkolnego – 7 zł,
  • dla uczniów klas I – VIII – 8 zł.

 

Jadłospis PDF do pobrania (nowa karta)