WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

2024-07-03

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2024. Średnie wyniki naszych ósmoklasistów z poszczególnych przedmiotów są wyższe niż wyniki krajowe. 30% zdających z wszystkich przedmiotów uzyskało wysokie wyniki mieszczące się w zakresie 80%–100%.

Gratuluję Uczniom i Nauczycielom wytężonej pracy i osiągniętych wyników.

Drodzy Absolwenci, życzę Wam dalszych sukcesów i powodzenia w trwającej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych!

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń