Strona główna

O szkole

Nasza szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki w klasach I-VIII i oddziale przedszkolnym, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.