Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 

PRZEWODNICZĄCY: KINGA ŁUKASIŃSKA

ZASTĘPCA: WIKTORIA MIŚTAK

SKARBIK: WIKTORIA KUCZERA

SEKRETARZ: NATALIA JONAK

RZECZNIK: BARTŁOMIEJ TRYBA

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2023/2024

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
 • przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych oraz uroczystościach środowiskowych;
 • uwrażliwianie na potrzeby ludzi pokrzywdzonych przez los poprzez udział w akcjach charytatywnych;
 • uwrażliwienie na potrzeby skrzywdzonych, porzuconych zwierząt poprzez udział w akcjach charytatywnych;
 • współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz obchodów świąt państwowych zawartych w terminarzu imprez szkolnych na dany rok szkolny;
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz pogłębianie zainteresowań z zakresu różnych dziedzin wiedzy i kultury;
 • dbanie o dobrą współpracę między uczniami i nauczycielami oraz dyrekcją szkoły w ramach realizacji celów wychowawczych;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • wpajanie zasad „zdrowej” rywalizacji i motywowanie do wysiłku na rzecz klasy oraz szkoły;
 • kształtowanie umiejętności działania w zespole, tworzenia warunków do aktywności społecznej i wzmacnianie samodyscypliny uczniów;
 • stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.

Termin Zadania Formy realizacji
WRZESIEŃ Wybory do Samorządu
Uczniowskiego
 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy,
 • prezentacja kandydatów na przewodniczącego SU,
 • kampania wyborcza i wybory do samorządu szkolnego.
Opracowanie planu pracy
Samorządu Uczniowskiego
 • zebranie samorządu,
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji,
 • przedstawienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego Dyrekcji Szkoły.
Opiniowanie kalendarza roku
szkolnego 
 • zebranie samorządu, opiniowanie kalendarza roku szkolnego.
  Dostosowanie planu pracy samorządu do kalendarza roku szkolnego
 • zebranie samorządu,
 • dostosowanie planu pracy samorządu do kalendarza roku szkolnego
PAŹDZIERNIK Program profilaktyczny
 • zwrócenie uwagi na higienę własnego ciała i umysłu – działania prowadzone przez członków samorządu uczniowskiego.
LISTOPAD Udział w ogólnopolskiej akcji
„Góra Grosza”
 • powołanie komisji,
 • zbiórka pieniędzy,
 • zliczenie zebranych środków,
 • podsumowanie akcji.
Uroczyste obchody
rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę
 • udział przedstawicieli SU w uroczystościach środowiskowych.
Akcja charytatywna: „Podaj łapę”
 • powołanie komisji,
 • zbiórka karmy dla psów,
 • podsumowanie akcji,
 • przekazanie karmy i otrzymanych akcesoriów do schroniska dla zwierząt.
Andrzejki w naszej szkole
 • salon wróżb (dla klas młodszych),
 • udekorowanie sali gimnastycznej.
  Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
 • szkolne obchody Dnia Praw Dziecka w formie zaproponowanej przez uczniów.
  Tradycje Bożonarodzeniowe
 • zebranie informacji o znanych i nieznanych tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem,
 • przedstawienie uczniom różnych tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.
GRUDZIEŃ Święta tuż, tuż…
 • przygotowanie kartek świątecznych dla emerytowanych pracowników szkoły,
 • włączenie się w akcję charytatywną: Świąteczne Kartki Dobroczynne.
STYCZEŃ Podsumowanie pracy SU
w I okresie
 • zebranie SU,
 • odczytanie sprawozdania z działalności SU.
Zabawa choinkowa
 • włączenie się w organizację szkolnej zabawy choinkowej,
 • zabawa tematyczna – wybory mis i mistera szkoły.
LUTY Walentynki
 • przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,
 • organizacja szkolnego kiermaszu walentynkowego,
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”.
Wieczór Filmowy
 • zorganizowanie w szkole wieczornej projekcji filmu wg propozycji uczniów.
MARZEC Obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • udział delegacji uczniów w uroczystościach środowiskowych
Dzień Kobiet
 • przygotowanie szkolnych obchodów Dnia Kobiet
Dzień Wiosny
 • uwzględnienie propozycji uczniów dotyczących organizacji I Dnia Wiosny
  Wielkanoc
 • przygotowanie kartek świątecznych dla emerytowanych pracowników szkoły.
  Mam talent
 • konkurs talentów dla klas 0 – 8.
KWIECIEŃ Obchody Światowego Dnia Ziemi
 • kampania propagująca ochronę przyrody
MAJ Uczczenie rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
 • udział przedstawicieli SU w uroczystościach środowiskowych
Szkolna dyskoteka
 • organizacja szkolnej dyskoteki dla uczniów klas IV – VIII.
CZERWIEC Dzień Dziecka
 • włączenie się w organizację Dnia Dziecka.
Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 
 • podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania,
 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny,
   

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mgr Paulina Mik

mgr Marek Siedlik

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego – PDF do pobrania (nowe okno)