TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

2022-09-30

Nasza szkoła w minionym tygodniu wzięła udział w akcji przygotowanej przez MEiN z Głównym Inspektoratem Sanitarnym „Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych” Program ma na celu przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony, który stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego właśnie przystąpiliśmy do tej akcji. Uczniowie klas starszych pod opieką wychowawców oglądnęli filmy poświęcone ww. tematyce, oraz zapoznali się z informacjami dotyczącymi najniebezpieczniejszych chorób zakaźnych na świecie. Uczniowie klas młodszych przypomnieli sobie m.in. jak ważną rzeczą jest higiena własnego ciała i prawidłowe mycie rąk chroniące nas przed przenoszeniem bakterii i wirusów chorobotwórczych.

M. Siedlik