ZAPISY I REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ZAPISY I REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

2022-02-13

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce ogłasza zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

Zapisy i rekrutacja prowadzone będą w dniach od 21 lutego do 4 marca br.

Oddział przedszkolny

  1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2016 i 2017.
  2. Jeżeli dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w naszej szkole i tutaj będzie kontynuować wychowanie przedszkolne, to rodzic wypełnia deklarację. (deklaracja – PDF nowe okno)
  3. Rodzice dzieci nowo zapisywanych składają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. (wniosek – PDF nowe okno).

Klasa pierwsza

  1. Do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2015.
  2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej zapisywane są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia (zgłoszenie – PDF nowe okno).

Do zgłoszenia rodzic dołącza oświadczenie o miejscu zamieszkania. (oświadczenie)

  1. Rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I. (wniosek – PDF nowe okno)

 

Informacje dodatkowe:

Dokumenty, podpisane przez oboje rodziców /opiekunów prawnych/ przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 – 15.00.

O autorze