WZMACNIANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

WZMACNIANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

2023-05-12

11 maja 2023 r. w godz. 9.00-16.30 w budynku Teatru Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie miała miejsce „Konferencja naukowa – Wzmacnianie odporności psychicznej – profilaktyka depresji i zachowań suicydalnych”, w której brali udział nauczyciele naszej szkoły Agnieszka Mazur oraz Marta Boryczka.

Problem depresji dotyka nas w coraz większym stopniu. Gorszy nastrój i towarzyszące mu dolegliwości dotykają większości z nas i nie jest łatwo stwierdzić, czy to tylko chwilowe pogorszenie naszej kondycji psychicznej, czy coś bardziej stałego i groźnego. Załamania psychiczne są skutkiem ubocznym postępu i rozwoju naszej cywilizacji. Rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami, a możliwościami, pomiędzy marzeniami a tym co mamy (i często tego nie doceniamy), powszechna presja sukcesu i ukrywanie swoich porażek nie są obojętne dla ludzkiej psychiki, dla psychiki młodego człowieka. Do tego kondycję psychiczną – szczególnie młodszego pokolenia – pogorszył okres pandemii i związana z nim izolacja społeczna. Gdyby tego było mało psychika dzieci i młodzieży musi się zmierzyć z nowymi technologiami oraz presją jaką wytwarzają sami użytkownicy mediów społecznościowych, w czym zresztą sama technologia pełni tu rolę niechlubnego katalizatora określonych zachowań (np. im bardziej prymitywne, prostackie, brutalne i wulgarne treści – tym większa „oglądalność” i popularność w tzw. sieci). O tym jak skutecznie zapobiegać pladze depresji i fali samobójstw, jak w porę diagnozować zagrożenia i je zwalczać opowiedzieli goście organizowanej w Krakowie konferencji.

Gośćmi wydarzenia, prócz rodzimych naukowców i praktyków, byli prof. Matthias Bormuth (lekarz, filozof, etyk, przewodniczący Karl Jaspers Society, specjalista od profilaktyki samobójstw) oraz Alexander Vesely (psychoterapeuta, logoterapeuta, reżyser i producent filmowy, wnuk austriackiego psychiatry V. E. Frankla).

M. Boryczka

O autorze