WYSOKI POZIOM WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

WYSOKI POZIOM WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

2022-07-11

W br. szkolnym do egzaminu przystąpiło 26 uczniów. 100 procentowy wynik z języka polskiego uzyskało 2 uczniów, z matematyki – 4 uczniów, a z języka angielskiego 3 uczniów.

Dwie uczennice Aleksandra Moryl i Aleksandra Radwańska ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych otrzymały maksymalną ilość punktów.

Siedmioro uczniów uzyskało wysokie wyniki mieszczące się w zakresie 90 – 100%.

Gratuluję Uczniom i Nauczycielom wytężonej pracy, która przyniosła tak wspaniałe wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2022. Wyniki uzyskane z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego świadczą o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności zdających oraz bardzo dobrym ich przygotowaniu do egzaminu.

Serdecznie gratuluję Rodzicom naszych Ósmoklasistów!

Drodzy Absolwenci, życzę Wam dalszych sukcesów i powodzenia w trwającej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych!

Dyrektor szkoły

Maria Pochroń

O autorze