UCZYMY SIĘ BUDOWAĆ WZAJEMNE RELACJE

UCZYMY SIĘ BUDOWAĆ WZAJEMNE RELACJE

2024-06-01

Dzieci w naszej szkole miały okazję wziąć udział w zajęciach, podczas których uczyły się budować wzajemne relacje. Integracja grupy i umiejętność współdziałania, kształtowanie poczucia wspólnoty w przyjaznej atmosferze, nauka wyrażania myśli i uczuć, zaspokojenie potrzeb akceptacji, umiejętność autoprezentacji – to cele zrealizowane przez psychologa szkolnego.

Uczniowie klasy III stworzyli koperty określające ich osobowość, zainteresowania. Każdy miał okazję przekazać dobrą myśl i słowo dla swojego kolegi/koleżanki a także umieścić je w kopercie. W trakcie zabaw dzieci świetnie się bawiły i były ciekawe efektu końcowego. Uwieńczeniem ćwiczeń i zajęć tego dnia było oficjalne odczytanie myśli zawartych w kopercie i podzielenie się swoimi uczuciami ze wszystkimi uczestnikami zajęć. W naszej szkole wiemy jak ważne są wzajemne relacje. Kształtowanie tych kompetencji ma niebagatelne znaczenie w życiu dziecka, nastolatka, osoby dorosłej. Prawidłowe relacje interpersonalne warunkują zdrowie psychiczne jednostki. W tym aspekcie możemy mówić nie tylko o kompetencjach miękkich ale przede wszystkim o psychosomatyce w kontekście funkcjonowania człowieka.

Red. Paulina Leśniak

O autorze