„SPRZĄTAMY DLA POLSKI” – SPRZĄTAMY DLA SIEBIE!

„SPRZĄTAMY DLA POLSKI” – SPRZĄTAMY DLA SIEBIE!

2023-04-12

Nasza szkoła przystąpiła do V edycji akcji „Sprzątamy Dla Polski”. Akcja polega na sprzątaniu porzuconych odpadów na publicznych terenach zielonych. Jej celem jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.  Akcja odbędzie się w piątek 21 kwietnia br.

O autorze