„SŁOWA MAJĄ MOC”

„SŁOWA MAJĄ MOC”

2024-03-11

Dnia 6 marca 2024 r. klasa II wzięła udział w zajęciach integracyjnych, mających na celu uwrażliwienie dzieci na słowa niosące pomoc koledze/koleżance na co dzień.

Dzieci obejrzały krótkie filmy z udziałem znanych osób nawołujące do adekwatnego zachowania i postawy względem drugiego człowieka w szczególności w środowisku szkolnym.

Wspólnie na forum klasy omawiały obejrzane scenki i oceniały ich przekaz. Każdy uczeń miał szansę wypowiedzieć się na temat korzyści płynących z dobrego zachowania, niesienia pomocy i empatii.

„Współczesna nauka nie była jeszcze w stanie stworzyć tak skutecznego leku, jak kilka dobrych słów”, autorem niniejszego cytatu jest sam Zygmunt Freud – twórca psychoanalizy.

W myśl tych słów, dzieci w podziale na grupy stworzyły klasowy słownik wsparcia – do którego będziemy zaglądać aby przypominać sobie wzajemnie o tym co dobre a przede wszystkim o tym – co tworzy klimat klasy i szkoły. Uczniowie mówili także o czynach, które mogą kogoś ranić. Wykluczanie, izolowanie z grupy klasowej/szkolnej, dokuczanie, wyśmiewanie, ignorowanie.

To aktualne wyzwania, z którymi mierzą się w szkołach nie tylko dzieci ale również ich rodzice i kadra pedagogiczna.

W świetle aktualnych badań – profilaktyka od najmłodszych lat niesie za sobą najbardziej wymierne i pożądane efekty, zaś słowa mogą poprawić jakość życia każdego z nas. 

Paulina Leśniak

O autorze