Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września we wtorek o godz. 9:00 w budynku szkoły.

O godz. 8:00 w kościele parafialnym zostanie odprawiona msza św. w intencji dzieci, rodziców i pracowników szkoły.

Wychowawcy klas będą oczekiwać na uczniów przed budynkiem szkoły, a w razie deszczowej pogody przed salami lekcyjnymi.

Dzieci z zerówki i uczniowie klasy pierwszej wchodzą wraz z wychowawcą do budynku szkoły pod opieką tylko jednego rodzica.

Uczniowie klas od drugiej do ósmej wchodzą bez opiekunów.

Wszyscy wchodzący do szkoły zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, założenia maseczki oraz dezynfekcji rąk.

Podczas spotkania wychowawcy przekażą uczniom informacje dotyczące organizacji nauki w roku szkolnym 2020/21, dlatego proszę zabrać ze sobą przybory do pisania.

Najważniejsze zmiany w organizacji pracy szkoły:

Od 2 września uczniowie klas I, II i III będą rozpoczynać lekcje o godz. 8:30.

Pozostałe klasy i oddział przedszkolny rozpoczną lekcje o godz. 8:00.

Godziny przychodzenia uczniów do szkoły:

oddział przedszkolny: 8:00 do 8:30 (schodzenie się dzieci) – wejście od boiska szkolnego,

klasy: I – III: od 8:15 do 8:30,

klasy: IV – VI: od 7:30 do 7:45,

klasy: VII a, VII b, VIII: od 7:45 do 8:00.

Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo odkazić ręce.

Uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką lub przyłbicą, podczas przebywania w ciągach komunikacyjnych budynku szkoły (na korytarzu, w szatni).

Uczeń zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą zawsze i wszędzie tam, gdzie nie można zachować dystansu społecznego, w kontaktach z nauczycielami lub pracownikami administracji i obsługi.

Wejście do szkoły osób trzecich do sekretariatu, dyrekcji, nauczycieli:

  1. W sprawach indywidualnych uczniów i rodziców, należy najpierw umówić się telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.
  2. Do szkoły można wejść tylko w maseczce ochronnej i po wcześniejszej dezynfekcji rąk.
  3. Prowadzona jest ewidencja osób odwiedzających szkołę. Osoba, która odmawia wprowadzenia do ewidencji nie zostanie wpuszczona.
  4. W sekretariacie może znajdować się tylko jedna osoba odwiedzająca, w tym czasie, w sekretariacie nie powinni przebywać inni pracownicy szkoły.

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

O autorze