Rok 2019 / 2020

Dane statystyczne

W roku szkolnym 2019 / 2020 do szkoły uczęszczało 153 uczniów.

 

Liczba dzieci w oddziałach:

klasa 0 I II III IV V VI a VI b VII VIII razem
liczba uczniów 17 15 14 17 13 12 12 14 20 19 153

Zestawienie zbiorcze:

klasa 0 I-III IV-VIII I-VIII 0-VIII
dziewczęta 5 25 41 66 71
chłopcy 12 21 49 70 82
liczba uczniów 17 46 90 136 153