REKRUTACJA DO PROJEKTU

REKRUTACJA DO PROJEKTU

2023-03-10

Nasza szkoła bierze udział w programie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Jego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Realizacja zadania grantowego polega na prowadzeniu następujących zajęć:

– zajęcia kreatywne dla uczniów klas IV – V,

– koło przyrodniczo-krajoznawcze dla uczniów klas VI – VIII.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 13 – 15 marca 2023 r., a o przyjęciu kandydatów decydować będzie kolejność  zgłoszeń czyli dostarczenia do szkoły formularza rekrutacyjnego.

Regulamin rekrutacji – /PDF – do pobrania/

Formularz rekrutacji – /PDF – do pobrania/

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń

O autorze