PRZEMOC RÓWIEŚNICZA I CYBERPRZEMOC – WARSZTATY

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA I CYBERPRZEMOC – WARSZTATY

2023-10-28

Dnia 27 października VIII klasa wzięła udział w warsztatach, które miały na celu uwrażliwienie młodzieży na problem przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. W ostatnim czasie coraz częściej obserwuje się występowanie zjawiska bullyingu w szkołach. Bullying z j. angielskiego: „zastraszanie, dręczenie” prowadzi do poważnych konsekwencji m.in.: depresji, niskiego poczucia własnej wartości, występowania zaburzeń psychosomatycznych czy stresu pourazowego. Uczniowie wzorowo poradzili sobie z różnicowaniem przemocy fizycznej i psychicznej. Wspólnie z psychologiem szkolnym przyjrzeli się zjawisku przemocy. Omówione zostały przejawy przemocy rówieśniczej, konsekwencje i formy pomocy. Uświadamianie młodzieży, wdrażanie empatycznej postawy jest formą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Rozwój empatii a co za tym idzie: współodczuwanie, rozumienie emocji innych – sprzyja rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

P. Leśniak

O autorze

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.