Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Szanowni Państwo, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej  oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy dyrektor szkoły informuje, iż od dnia 25 maja 2020 r. istnieje możliwość przywrócenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z oddziału przedszkolnego, a także dla uczniów z klas I – III, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkoły zobowiązani są wypełnić oświadczenie (załącznik nr 2) oraz formularz zgłoszenia (załącznik nr 3).

Jednocześnie od dnia 25 maja 2020 r. zostają uruchomione w szkole konsultacje dla uczniów. Uczniowie, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w konsultacjach zobowiązani są fakt ten zgłosić nauczycielowi prowadzącemu z 2-dniowym wyprzedzeniem oraz dostarczyć do szkoły podpisane przez rodzica dokumenty.

Konsultacje:

  • Klasa VIII  – od 25 maja 2020 r.
  • Oświadczenie rodzica (załącznik nr 2)
  • Zgłoszenie na konsultacje (załącznik nr 4)
  • Harmonogram

 

  • Klasy IV – VII – od 1 czerwca 2020 r.
  • Oświadczenie rodzica (załącznik nr 2)
  • Zgłoszenie na konsultacje (załącznik nr 5)

Harmonogram zostanie umieszczony w najbliższych dniach.

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń

O autorze