PRÓBNY ALARM POŻAROWY

PRÓBNY ALARM POŻAROWY

2022-10-26

W dniu 24 października 2022 r. w trosce o bezpieczeństwo wychowanków, w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją osób znajdujących się w budynku.

Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie zagrożenia pożarowego. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków – wszyscy zaczęli opuszczać pomieszczenia budynku. Na uwagę zasługuje fakt, iż ewakuowani zachowali środki bezpieczeństwa, doskonale znali drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawili się na miejscu zbiórki. (boisko szkolne).

Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem dobrej znajomości zachowania się w takich sytuacjach.

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń

O autorze