OTWARCIE NOWEJ CZĘŚCI SZKOŁY

OTWARCIE NOWEJ CZĘŚCI SZKOŁY

2024-02-28

Dzień 26 lutego 2024 roku zapisze się na stałe nie tylko w historii szkoły, ale także całej społeczności lokalnej, bo w tym dniu spełniło się marzenie wielu z nas. Nasza szkoła od wielu lat borykała się z problemami lokalowymi. Brakowało nam pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego, gabinetów dla specjalistów oraz miejsca na sprzęt i przybory sportowe. W nowo powstałej części od najbliższego roku szkolnego będzie również działał oddział przedszkolny dla dzieci 3 i 4-letnich. Rozbudowa szkoły to ogromny sukces. Wpłynie ona znacząco na poprawę warunków nauki naszych obecnych i przyszłych uczniów. Służyć będzie naszej społeczności przez następne pokolenia.

W związku z powyższym w imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy Panu Wójtowi za pomoc i duże zaangażowanie w realizację tego zadania.

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń

O autorze