Organizacja dnia pracy – 14 października

Organizacja dnia pracy – 14 października

Dzień 14 października b. r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nie będą prowadzone lekcje. W związku z tym rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom w domu, powinni zgłosić ten fakt wychowawcom klas do wtorku 13 października b. r.

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń

O autorze