Mała książka – wielki człowiek

Mała książka – wielki człowiek

W ramach Kampanii Instytutu Książki Mała Książka – Wielki Człowiek zainaugurowanej we wrześniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczniowie klasy pierwszej otrzymali Wyprawkę Czytelniczą. Na wyprawkę składają się książka Pierwsze czytanki dla… zawierające teksty prozatorskie i poetyckie klasycznych i współczesnych polskich autorów oraz broszura informacyjna dla rodziców podkreślająca rolę czytania w życiu dziecka.

red. M. Sarnecka-Gawin

O autorze