„KAŻDY jest WARTOŚCIOWY!”

„KAŻDY jest WARTOŚCIOWY!”

2024-01-28

Uczniowie klasy VI rozpoczęli kolejny semestr od pracy nad samooceną. Wspólnie z psychologiem szkolnym zdefiniowali pojęcie samooceny. Ukazali pozytywne aspekty wysokiej samooceny a także negatywne skutki niskiej samooceny. Każdy z uczniów miał okazję indywidualnie dokonać wglądu w zakresie własnej samooceny. Dodatkowo dzieci wykorzystując techniki dramowe wcieliły się w rolę osób, które wierzą w siebie i mają wysoką samoocenę a także w rolę osób, które mają niską wiarę we własne możliwości. Omówienie odegranych scen miało nie tylko wymiar wychowawczy ale również terapeutyczny – pozwoliło na rozładowanie napięcia podczas zajęć. Satysfakcjonujące relacje z otoczeniem, mniejsza podatność na negatywne informacje zwrotne, radzenie sobie ze stresem, optymistyczne spojrzenie na przyszłość, podejmowanie wyzwań, pozytywny obraz siebie, większa odporność psychiczna w obliczu trudnych sytuacji. To tylko niektóre pozytywne aspekty wysokiej i stabilnej samooceny mające wpływ na codzienny odbiór rzeczywistości przez dzieci i dorosłych. Dodatkowo uczniom przybliżone zostało pojęcie koherencji. Aaron Antonovsky akcentował znaczenie poczucia koherencji w życiu każdego człowieka. Podkreślał istotę i znaczenie: rozumienia, zaradności czy chociażby poczucia sensu życia. Wymienione składniki poczucia koherencji z całą pewnością warunkują szczęśliwe życie.

 Paulina Leśniak

O autorze