INFORMACJA O ZAPISACH I REKRUTACJI

INFORMACJA O ZAPISACH I REKRUTACJI

2024-02-24

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce ogłasza zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zapisy prowadzone będzie w dniach od 26 lutego do 11 marca b.r.

Oddziały przedszkolne

  1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci urodzone w latach: 2018, 2019, 2020 i 2021.
  2. Jeżeli dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w naszej szkole i tutaj będzie kontynuować wychowanie przedszkolne, to rodzic wypełnia deklarację. (Deklaracja)
  3. Rodzice dzieci nowo zapisywanych składają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. (Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego).

 

Klasa pierwsza

  1. Do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2017.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej zapisywane są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia (Karta zgłoszenia ucznia do klasy I)

Do zgłoszenia rodzic dołącza oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka. (oświadczenie)

Rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I. (Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I)

Informacje dodatkowe:

Dokumenty, podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 – 15.00.

Tutaj znajdują się wymagane dokumenty do rekrutacji – Rodzice i uczniowie/Rekrutacja

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń

O autorze