GRANT NR 1

GRANT NR 1

2023-03-16

Nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” RPO WM – Grant 1.

Celem projektu jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania.

W ramach grantu szkoła wzbogaci się o monitor interaktywny oraz 2 komputery stacjonarne o łącznej wartości 16 222,96 zł.

O autorze