„GRAM – NIE PRZEGRYWAM!”

„GRAM – NIE PRZEGRYWAM!”

2024-01-12

Dnia 10.01.2024 r. w naszej szkole uczniowie klasy IV, mieli okazję wziąć udział w zajęciach z psychologiem szkolnym, które dotyczyły wpływu gier komputerowych na zdrowie i rozwój dzieci. Warsztaty miały na celu uwrażliwić uczestników na problem uzależnień behawioralnych z podkreśleniem wpływu ; technologii na rozwój mózgu, układu nerwowego jak również zdrowie psychiczne i somatyczne. Dzieci dowiedziały się, iż w świetle badań – rozsądne korzystanie z gier komputerowych wpływa pozytywnie na rozwój myślenia przestrzennego, percepcji wzrokowej, zdolności motorycznych czy logicznego myślenia. Posiadły wiedzę dotyczącą szkodliwego wpływu nadużywania gier między innymi: uzależnienia, utrata relacji i więzi z rówieśnikami a także zainteresowań, brak ruchu, nerwowość, agresja, ucieczka od problemów, regulacja nastroju, bóle głowy, ryzyko utraty kariery szkolnej. Uczniowie po obejrzeniu edukacyjnego filmu, pracowali w grupach i oceniali konsekwencje decyzji głównego bohatera, który miał objawy uzależnienia od gier komputerowych a co za tym idzie dokonywał w swoim życiu nieprzemyślanych wyborów. Dzieci potrafiły wskazać również wiele zalet sytuacji, w której bohater filmu miałby jeszcze szansę ją odwrócić. Uzależnienie od gier i Internetu, zostało umieszczone w 2013 r. w Podręczniku diagnostycznym i statystycznym zaburzeń psychicznych (Diagnostic and Statistical Manul of Mental Disorders DSM-5) zaś już teraz wiemy, że uzależnienie od gier jest klasyfikowane jako zaburzenie psychiczne i widnieje w najnowszej wersji ICD-11 stworzonej przez WHO.

P.  Leśniak

O autorze