EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2024-05-13

TERMIN GŁÓWNY

  • język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 – trwa 120 minut
  • matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 – trwa 100 minut
  • język angielski – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00 – trwa 90 minut

TERMIN DODATKOWY

  • język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  • matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • język angielski – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

WEJŚCIE UCZNIÓW DO SZKOŁY  o godz. 8.15

PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

W związku z odbywającymi się w szkole egzaminami ósmoklasisty  dni 14 – 16 maja 2024 r.  (wtorek – czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń