Dzień otwarty szkoły

Dzień otwarty szkoły

27 lutego gościliśmy w naszej szkole dzieci wraz z rodzicami, które w roku szkolnym 2020/2021 będą uczęszczały do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego. Pani dyrektor M. Pochroń powitała przybyłych gości i przedstawiła ofertę edukacyjną szkoły. Następnie uczniowie klasy VI a zaprosili wszystkie dzieci do bajkowej zabawy muzyczno – ruchowej. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie sal lekcyjnych, świetlicy, sali komputerowej i innych pomieszczeń. Po powrocie na dzieci czekał słodki poczęstunek. Na zakończenie dzieci bawiły się na sali gimnastycznej pokonując tor przeszkód i korzystając z przyrządów gimnastycznych, kolorowały obrazki bajkowe oraz wzięły udział w zajęciach z Robotyki – LEGO w sali komputerowej.

Przedszkolaki spędziły czas w miłej atmosferze i miały możliwość poznania swoich przyszłych kolegów i koleżanki podczas wspólnej zabawy.

red. M. Padło

O autorze