CZY ZNASZ JĘZYK SWOJEGO DZIECKA?

CZY ZNASZ JĘZYK SWOJEGO DZIECKA?

2023-09-08

Szanowni Państwo,
zapraszam serdecznie Szacowne Grono Pedagogiczne oraz wszystkich zainteresowanych rodziców na wykład, który odbędzie się w
najbliższą środę, tj. 13. września 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchosławicach. Wykład dotyczył będzie
współczesnego języka młodzieżowego, a wygłosi go znakomita prelegentka pani prof. dr hab. Małgorzata Pachowicz – kierownik Katedry
Filologii Polskiej w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Pani Pachowicz jest wielką  entuzjastką poprawnej polszczyzny oraz autorką
licznych artykułów  i publikacji językoznawczych, a także dyktand i zestawów zadań dla uczniów szkół podstawowych w konkursach
ortograficznych. Jest także promotorką wielu prac dyplomowych oraz recenzentką prac doktorskich i artykułów naukowych z zakresu
językoznawstwa.

Z wyrazami szacunku
Joanna Przybyło
Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej
im. W.S. Reymonta w Wierzchosławicach

O autorze