AKADEMIA EDUKACJI ZDALNEJ

AKADEMIA EDUKACJI ZDALNEJ

2023-05-15

Pragniemy poinformować, że nasza placówka realizuje projekt pod nazwą „Akademia edukacji zdalnej” prowadzony przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli CEDRiN. Odbywa się on w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształceniu na odległość” w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń

O autorze