ZADUSZKI WITOSOWE

ZADUSZKI WITOSOWE

2021-11-08

W dniu 7 listopada tradycyjnie w Wierzchosławicach odbyły się „Zaduszki Witosowe”, w których delegacja naszej szkoły rokrocznie bierze udział. O godz. 9:30 przybyli goście uczestniczyli w uroczystej mszy w wierzchosławickim kościele. Następnie w asyście żołnierzy Wojska Polskiego przy grobie Wincentego Witosa odbyło się przywitanie gości, przemówienie prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, apel poległych i złożone wieńców na grobie wybitnego syna ziemi wierzchosławickiej. Dalsze uroczystości miały miejsce w CKWP gdzie m.in. można się było pokrzepić gorącym daniem i uczestniczyć w spotkaniu z liderami PSL, którzy zawsze podkreślali ogromny wkład Wincentego Witosa w proces budowy PSL i Jego zasługi dla odzyskania przez Polskę niepodległości.

red. M. Siedlik

O autorze