OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ – AKTUALIZACJA

Informujemy rodziców, których dzieci korzystają z obiadów w szkole, iż od dnia 1 lutego 2021 r. płatności należy dokonywać z dołu tzn. za poprzedni miesiąc, do dnia 10. następnego miesiąca na konto bankowe

nr 90 85910007 1300 0296 6713 0004

Informacja o wysokości zapłaty będzie przesyłana każdemu rodzicowi za pomocą dziennika elektronicznego.
Przypominamy, iż nieobecność dziecka należy zgłaszać do godz. 8.00 danego dnia do sekretariatu szkoły telefonicznie lub mailowo, aby opłata za obiad nie została naliczona.
Równocześnie zachęcamy do korzystania z obiadów, które wg opinii kupujących są bardzo smaczne i estetycznie podane.

O autorze