Zawieszenie zajęć stacjonarnych IV – VIII

Zawieszenie zajęć stacjonarnych IV – VIII

Decyzją Premiera Rzeczpospolitej Polskiej z dniem 26 października 2020 r. zostają zawieszone do dnia 8 listopada 2020 r. stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach IV – VIII w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.

W związku z powyższym od dnia 26 października 2020 r. Szkoła będzie funkcjonowała w następujący sposób:

  • kl. I – III oraz oddział przedszkolny funkcjonują na dotychczasowych zasadach, tj. stacjonarnie, z możliwością korzystania ze świetlicy szkolnej oraz obiadów;
  • kl. IV – VIII funkcjonują w oparciu o zdalne nauczanie z wykorzystaniem GOOGLE DYSK, Skype oraz dziennika elektronicznego.

Uczniowie klas 0 – III, którzy będą uczęszczali do szkoły muszą być zdrowi i będą podlegali reżimowi sanitarnemu w zakresie noszenia maseczek na przerwach oraz w przestrzeniach wspólnych szkoły, a także obowiązkowi dezynfekcji i częstego mycia rąk.

Szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania szkoły w warunkach zagrożenia epidemicznego i ewentualne zmiany w obowiązujących procedurach lub warunkach pracy będą na bieżąco publikowane w e-dzienniku.

Ponadto informuję, że zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami,  w godzinach od 8.00 do 16.00 dzieci i młodzież do lat 16 mogą wychodzić z domu tylko pod opieką osoby dorosłej, w związku z powyższym ze świetlicy szkolnej uczeń może być odebrany wyłącznie przez osobę pełnoletnią.

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń

O autorze