ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

2023-02-17

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce ogłasza zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zapisy i rekrutacja prowadzone będą w dniach od 20 lutego do 3 marca br.

Oddział przedszkolny

  1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2017 i 2018.
  2. Jeżeli dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w naszej szkole i tutaj będzie kontynuować wychowanie przedszkolne, to rodzic wypełnia deklarację. (deklaracja – PDF nowe okno)
  3. Rodzice dzieci nowo zapisywanych składają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. (wniosek – PDF nowe okno).

 

Klasa pierwsza

  1. Do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2016.
  2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej zapisywane są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia (zgłoszenie – PDF nowe okno).

Do zgłoszenia rodzic dołącza oświadczenie o miejscu zamieszkania. (oświadczenie)

  1. Rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I. (wniosek – PDF nowe okno).

Dokumenty podpisane przez obojga rodziców przyjmowane będą w sekretariacie szkoły od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 – 15.00 oraz w piątek w godz. 8.00 – 16.00.

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń

O autorze