WYNIKI EGZAMNU ÓSMOKLASISTY

WYNIKI EGZAMNU ÓSMOKLASISTY

2023-07-04

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2023. Średnie wyniki naszych ósmoklasistów z poszczególnych przedmiotów są wyższe niż wyniki krajowe. 33% zdających z wszystkich przedmiotów uzyskało wysokie wyniki mieszczące się w zakresie 80%–100%.

Gratuluję Uczniom i Nauczycielom wytężonej pracy i osiągniętych wyników.

Drodzy Absolwenci, życzę Wam dalszych sukcesów i powodzenia w trwającej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych!

Wynik egzaminu

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń