REALIZUJEMY PROJEKT „AKTYWNA TABLICA”

REALIZUJEMY PROJEKT „AKTYWNA TABLICA”

2023-12-21

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce została objęta wsparciem w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” przez Gminę Wierzchosławice.

Dzięki udziałowi w Programie do szkoły zakupiono sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi takie jak: podłoga interaktywna Smartfloor, monitor interaktywny, laptop, serię programów multimedialnych mTalent, czy słuchawki do percepcji i przetwarzania słuchowego.

Zakupiony w ramach Programu sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii są wykorzystywane w procesie dydaktycznym oraz umożliwią podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Całkowity koszt zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla szkoły wyniósł 43 750 zł, w tym 35 000 zł (80%) stanowi dotacja z budżetu państwa a 8 750 zł (20%) wkład własny Gminy Wierzchosławice.

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń

O autorze