PRZYGOTOWANIA DO DRUGIEJ WIERZCHOSŁAWICKIEJ LIGII DEBAT OKSFORDZKICH

PRZYGOTOWANIA DO DRUGIEJ WIERZCHOSŁAWICKIEJ LIGII DEBAT OKSFORDZKICH

2023-01-17

Ruszyły przygotowania do Drugiej Wierzchosławickiej Ligii Debat Oksfordzkich. W Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce odbyły się już dwudniowe warsztaty. Warsztaty te, to nie tylko przygotowanie do debat, ale również do wszelkich innych publicznych wystąpień.  Uczą jak radzić sobie z tremą i stresem, jak wykorzystywać głos i mowę ciała podczas wypowiedzi, jak budować logiczne argumenty. Liga Debat Oksfordzkich to zawody drużynowe. Dlatego bardzo ważnym aspektem naszych działań jest budowanie drużyn, więzi między uczniami i między drużynami. Za tydzień losowanie tezy debaty, a po feriach zimowych pierwsze starcie.

Życzymy sukcesów naszym podopiecznym!

M. Siedlik

O autorze