Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja

28 października 2019 r. w naszej szkole przeprowadzona została próbna ewakuacja przeciwpożarowa przy współpracy z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej z Rudki. Po usłyszeniu trzech sygnałów dźwiękowych uczniowie wraz z nauczycielami opuścili sale lekcyjne i ustawili się przed budynkiem szkoły. W ramach próbnej ewakuacji zainicjowane zostały ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej podczas których w członkowie OSP przystąpili do ratowania osoby, która uległa zaczadzeniu. Cała akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy mogli na własne oczy zobaczyć na czym polega praca w zawodzie strażaka. Nadzór nad przebiegiem próbnej ewakuacji sprawował Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego p. Andrzej Pittner.

red. M. Siedlik

O autorze