PRACUJEMY NAD ROZWOJEM UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNYCH I SPOŁECZNYCH

PRACUJEMY NAD ROZWOJEM UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNYCH I SPOŁECZNYCH

2023-10-19

Dnia 18.10.2023 r. uczniowie klasy VII wzięli udział w zajęciach przygotowanych i przeprowadzonych przez psychologa szkolnego. Celem zajęć była integracja zespołu klasowego, uwrażliwienie uczniów na empatię, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w klasie i środowisku szkolnym. Budowanie wspólnoty i relacji między rówieśnikami a także pozytywnego obrazu siebie. W trakcie warsztatów uczniowie mieli okazję pracować nad treningiem kompetencji emocjonalno-społecznych- ich prawidłowy rozwój w znacznym stopniu przyczynia się do kształtowania pożądanych zachowań w sytuacjach społecznych.

P. Leśniak

O autorze