LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

2022-10-10

Sprzęt muzyczny zakupiony w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” jest systematycznie wykorzystywany podczas lekcji muzyki oraz zajęć pozalekcyjnych chóru szkolnego. Przekłada się to na wysoki poziom uświetnianych przez chór uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz na wysokie lokaty zdobywane przez uczniów w konkursach na różnych szczeblach.

O autorze