KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLASY VIII

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLASY VIII

2023-05-21

TERMIN GŁÓWNY

  • język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 – trwa 120 minut
  • matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 – trwa 100 minut
  • język angielski – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00 – trwa 90 minut

TERMIN DODATKOWY

  • język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  • matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • język angielski – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

WEJŚCIE DO SZKOŁY

  • 8.20

PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE

  • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

W związku z odbywającymi się w szkole egzaminami ósmoklasisty  dni 23-25 maja 2023 r.  (wtorek – czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor Szkoły

Maria Pochroń

O autorze