KONSULTACJE INDYWIDUALNE

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

2024-03-24

Dyrektor Szkoły zaprasza rodziców na konsultacje indywidualne z nauczycielami.

Konsultacje odbędą się w środę, 27 marca od godz. 16.30 do 17.30.

Konsultacje indywidualne to okazja do spotkania Rodziców z nauczycielem w celu omówienia sytuacji dydaktyczno-wychowawczej.

Maria Pochroń